Crise ambiental pola chegada de pellets plásticos ás costas galegas

Campaña de recollida de fotos de sacos

Oceanógrafas de Galicia en colaboración coa Universidade de Vigo e outras institucións de investigación científica mariña estamos a recompilar fotos dos sacos onde viaxaban os pellets plásticos que chegaron ás costas de Galicia nos últimos días.

Se tés algunha foto onde se aprecie o código, por favor, envía a través deste formulario:

Novas contrastadas

Outras accións

Grupo de traballo para a elaboración de recomendacións para a sociedade civil na limpeza das praias

Estamos a formar un grupo de persoal investigador e científico mariño para a elaboración dunha guía de recomendacións argumentada e basada en coñecemento científico.

Grupo de traballo para a elaboración de recomendacións para concellos costeiros de Galicia na limpeza das praias

Os concellos costeiros galegos precisan indicacións claras do que non se debe facer, para evitar causar danos ao medio. Estamos a elaborar unha guía sinxela de indicacións para os concellos costeiros de Galicia.

Colaboración cos grupos de investigación en materia de contaminación mariña de Galicia

Estamos en contacto permanente cos grupos de investigación en materia de contaminación mariña de Galicia, e á súa disposición para colaborar e facilitar ás demandas nas que a sociedade pode participar.

Documentación de interese

This document has been written and collated by several organisations following a proposal submitted by the Norwegian Coastal Authority (NCA) to the ninth session of the International Maritime Organisation’s Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR 9) in 2022.

Contributors:
– Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), United Kingdom https://www.cefas.co.uk/
– National Department of Forestry, Fisheries and the Environmental (DFFE), South Africa https://www.dffe.gov.za/
– International Group of P&I Clubs (IGP&I) https://www.igpandi.org/
– Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Italy https://www.isprambiente.gov.it/it
– ITOPF (www.itopf.org)
– Norwegian Coastal Authority (NCA), Norway https://www.kystverket.no/en/

Este documento ha sido escrito y recopilado por varias organizaciones a raíz de una propuesta presentada por la Autoridad Costera de Noruega (NCA) a la novena sesión del Subcomité de Prevención y Respuesta a la Contaminación (PPR 9) de la Organización Marítima Internacional en 2022.

Colaboradores:

–  Centro de Ciencias del Medio Ambiente, la Pesca y la Acuicultura (CEFAS), Reino Unido https://www.cefas.co.uk/
–  Departamento Nacional de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente (DFFE), Sudáfrica https://www.dffe.gov.za/
–  Grupo Internacional de Clubes P&I (IGP&I) https://www.igpandi.org/
–  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Italia https://www.isprambiente.gov.it/it
–  ITOPF (https://www.itopf.org )
–  Autoridad Costera de Noruega (NCA), Noruega https://www.kystverket.no/es/