ASÓCIATE

asociación oceanógrafos de galicia

Formulario alta socios

Baixamos cotas

20 €/ano

estudantes de grao e
persoas en paro

50 €/ano

resto de casos

Mantemos o que funciona

aog icono

Recurriremos as convocatorias que non den acceso a oceanógrafas/os.

Seguiremos difundindo emprego. Coñeces unha oferta? Comparte con nós: defensa@oceanografas.gal

Perseveramos

aog icono

Traballamos coa Conferencia de Decanos/as de CC do Mar para impulsar un Colexio profesional

Comezamos cousas novas

aog icono

Somos unha comunidade,  xuntémonos, conectemos, aprendamos, colaboremos!

Formulario alta socios