OCEANOGRAFÍA:
Ciencia que ten por obxecto o estudo e descrición das características físicas, químicas, biolóxicas e xeolóxicas dos mares e dos océanos.

estudo e descrición das características físicas, químicas, biolóxicas e xeolóxicas dos mares e dos océanos

COMPETENCIAS PROFESIONAIS DUNHA OCEANÓGRAFA

XERAIS
OCEANOGRAFÍA BIOLÓXICA
OCEANOGRAFÍA XEOLÓXICA
OCEANOGRAFÍA FÍSICA
OCEANOGRAFÍA QUÍMICA
XESTIÓN MARIÑA E LITORAL