ELIMINAMOS A COTA DE 2020

asociación oceanógrafos de galicia

Baixamos cotas a partir de 2021

20 €/ano

estudantes de grao e
persoas en paro

50 €/ano

resto de casos

Non cobraremos cotas ata xuño de 2021...

aog icono

Así tes tempo para decidir se queres camiñar con nós nesta nova etapa

Mantemos o que funciona (1)

aog icono

Recurriremos as convocatorias que non den acceso a oceanógrafas/os: defensa@oceanografas.gal

Mantemos o que funciona (2)

aog icono

Seguiremos difundindo emprego  Coñeces unha oferta? Comparte con nós: defensa@oceanografas.gal

Perseveramos

aog icono

Traballamos coa Conferencia de Decanos/as de CC do Mar para impulsar un Colexio profesional

Comezamos cousas novas

aog icono

Somos unha comunidade,  xuntémonos, conectemos, aprendamos, colaboremos!